U veljači su naši sudionici 3.g. 3D formacije prošli edukaciju o komunikacijskim vještinama. Kroz predavanja i radionice promišljali smo zašto je dobra komunikacija važna i kako komunicirati bolje. Učili smo o stilovima komunikacije, a najviše pažnje posvetili smo asertivnoj komunikaciji, odnosno kako jasno i zdravo komunicirati svoje potrebe i mišljenja bez ugroze prava druge osobe. Kroz kratke radionice i zadatke, na konkretnim primjerima, primjenjivali smo stil asertivne komunikacije.

Uistinu smo zahvalni što smo imali priliku proći ovu edukaciju koja nam otvorila vrata da bolje razumijemo druge i da uvidimo koliko je dobra komunikacija važna u održavanju zdravih međuljudskih odnosa.