“Evo, činim nešto novo; već nastaje. Zar ne opažate? Da, put ću napraviti u pustinji, a staze u pustoši.”

IZ 43,19

PRVIH 5 GODINA SKAC-A OSIJEK

U listopadu 2023. godine SKAC je proslavio svoj 7. rođendan. Iako udruga postoji službeno od 2018. godine, naše i Božje djelovanje započelo je 2016. godine. Po ljudskim godinama tek kao osnovnoškolac, ali sada već ozbiljna evangelizacijska platforma u gradu Osijeku.

Prve godine bile su nam posebno slatke i zauvijek su se urezale u naša srca. Sve što je Gospodin tada preko nas radio bilo je temelj za sve ono što SKAC danas želi biti – produžena ruka Božja.

Početci su bili puni zanosa i nježni dodiri Božje providnosti, ali puni i silovitosti Duha Svetoga. Nije nas bilo puno, tek grupa prijatelja vođena p. Hrvojem Mravkom, ali prepuna ideja i spremna za stvaranje boljeg Osijeka. Možda smo na trenutke bili i uplašeni, ali Gospodin nas je ohrabrivao.

Prva Misa mladih na blagdan svetoga Ivana Pavla II. i prepunjena rezidencija samo su bile naznake onoga što je misija SKAC-a. Kroz Misu mladih, 3D formaciju, 72 sata bez kompromisa, hodočašća, duhovne vježbe i ostale druge projekte krenula se ostvarivati cjelovita formacija mladih u Osijeku: psihološka, duhovna i emocionalna.

Baš kao što stvorenje ima svoju vlastitu dobrotu i savršenost, ali iz Stvoriteljevih ruku nije izišlo posve završeno, tako je i SKAC nezavršen jer On želi surađivati s nama. SKAC je polako postajao vidljivo lice žive Crkve i produžena ruka Božja.